Tele2 Företag

Telebyrån är Platinapartner till Tele2. En partnernivå som endast 6 av 215 partners når upp till. Dessa partners är specifikt utvalda för att fungera som ambassadörer för Tele2 och kan på ett tydligt och kompetent sätt förmedla värdet av Tele2s produkter, dessutom uppvisar de en hög teknisk kompetens och servicenivå. Utmärkelsen innebär att Telebyrån levererat på och levt upp till den högsta standarden som Tele2 efterfrågar från sina partners gällande teknisk kompetens, samarbete, produktkännedom samt kundvård via support och service. Tele2 har idag totalt 215 partners och av dessa är det enbart 6 stycken som möter kriterierna för att bli Platina-partner. Dessa partners är specifikt utvalda för att fungera som ambassadörer för Tele2 och kan på ett tydligt, effektivt och kompetent sätt förmedla värdet av Tele2s produkter och har en tydlig bild av vad varumärket Tele2 står för. 

hero bild

Tele2: En Ledande Aktör Inom Telekommunikation

Tele2 är utan tvekan en av de mest framstående aktörerna inom telekommunikationsbranschen i Sverige. Med en historia som sträcker sig tillbaka flera decennier, har Tele2 bevisat sin förmåga att anpassa sig till föränderliga teknologiska trender och kundbehov.

En Kort Historik om Tele2

Grundat under 1990-talet, har Tele2 blivit känt för att ständigt utmana status quo och presentera innovativa lösningar för sina kunder. Företaget började som en utmanare till det traditionella telemonopolet och har sedan dess expanderat sin närvaro till att inkludera både fast och mobil telefoni, bredbandstjänster, samt TV-tjänster.

Varför Välja Tele2 för Ditt Företag?

Bred Produktportfölj: Oavsett om ditt företag behöver mobilabonnemang, snabbt bredband eller molntjänster, erbjuder Tele2 en mängd lösningar anpassade för företagskunder.

Kundfokuserade Lösningar: Tele2 har en lång tradition av att sätta kunden i centrum. De strävar ständigt efter att förbättra kundupplevelsen genom kontinuerlig feedback och innovation.

Hållbarhet: Tele2 tar sitt ansvar på allvar när det kommer till miljö och samhälle. Genom sina gröna initiativ och samarbetsprojekt bidrar de till en hållbar framtid.

Fler anledningar

Ökad flexibilitet

Möjlighet att hantera abonnemang och tjänster genom en digital och lättanvänd självbetjäningsportal (TSO)

Obundna abonnemang med obegränsad rörlighet

Mobiltäckning i världklass

Tele2har investerat fem miljarder i täckningsutbyggnad och idag täcker de 99,9% av Sveriges befolkning 


Tele2:s nätverk är i världsklass och vi fortsätter att investera i ny teknik så att vi kan ligga steget före.

Tele2 erbjuder VoLTE-, 5G- och Wi-Fi-samtal för bättre täckning och samtalskvalitet. Tele2 har det bästa mobilnätet i Sverige enligt den internationellt erkända "P3 Mobile Benchmark".

Över 17 miljoner kunder

Tele2 har över 17 miljoner kunder i nio länder som vi hjälper med fast- och mobiltelefoni, bredband, datanät, moln-tjänster, innehållstjänster och globala IoT-lösningar. I en digitaliserad värld där ny teknik hela tiden kräver förändring är vi snabba med att leverera det senaste inom telekom och IT. Komplett kommunikationspartner

Jag vill veta mer om Tele2