Bredband

Vi garanterar snabba leveranser - kom igång redan idag!

Upp till 10 Gbit/s! Välj en kostnadseffektiv uppkoppling till företaget enligt era behov.

Välj det bredband som passar er bäst!

Bredband

FÖRETAG

Uppkoppling via Stadsnät
10-1000Mbps

Symmetrisk hastighet (lika upp och ner).

Dynamisk IP-adress tilldelning, med möjlighet till Fasta adresser vid behov. Servicenivå Bas, med möjlighet till utökning.

Bredband

PREMIUM

Dedikerad uppkoppling
10Mbps-10 Gbps

Avancerade tilläggstjänster för att fylla alla behov; IT-, Säkerhet- och Drifttjänster m.fl.

Fasta IP-adresser /29 eller enligt behov. Servicenivå Brons, med möjlighet till utökning.

Bredband

TRANSIT

Dedikerad uppkoppling med avancerad routing
100Mbps-10 Gbps

Avancerade tilläggstjänster och routingprotokoll för att fylla alla behov.

Eget AS, PI-adresser och Servicenivå Brons, med möjlighet till utökning.

Bredband

FÖRETAG

Din arbetshäst för surf, mail, och kommunikation för affärsverksamheten.

Sveriges unika struktur av lokala nät för Internetkommunikation möjliggör för er att få en snabb och kostnadseffektiv anslutning till Internet. Stadsnätet, som är anslutet till A3s nationella stamnät, tar er ut globalt på Internet via Sveriges kanske mest heltäckande förgreningar.

Det enda som krävs är att ni som verksamhet är anslutna till det lokala stadsnätet för att ni ska kunna välja A3 Företag som leverantör och komma igång. Att komplettera ert företags behov av kommunikation och IT tjänster enligt just era behov är sedan en smal sak.

Skulle era behov vara mycket höga kan ni alltid välja Bredband Premium, om t.ex. era krav på upptid och tilläggstjänster inte får plats inom Bredband Företag.

Ni väljer hastighet enklast genom att fundera på hur många som kommer att använda anslutningen. Använder ni mycket strömmande tjänster bör ni tänka ett hopp upp i stegen.

Bredband

PREMIUM

En egen fil raka vägen in i A3s nationella nät, löser de flesta av behoven som kan finnas hos verksamheter med höga krav på sin kommunikation.

Driver ni en egen serverpark, eller kanske ett stort kontorskomplex? Är ni beroende av att svarstiderna mot nätet är minimala och inte delar vägen till Internet med någon annan? Då behöver ni en dedikerad förbindelse.

Normalt bygger t.ex. en stadsnätsanslutning på en delad struktur av att inte alla samtidigt använder sin bandbredd maximalt.

När vi bygger vår Premiumtjänst utgår vi ifrån att kontakt med Internet är affärskritiskt för er och inte får svajja, bokstavligt talat.

Som kund väljer ni en bandbredd som passar er verksamhet, därefter bygger vi er egen väg rakt in i vårt nät, för att ni ska kunna bedriva er verksamhet så obehindrat som möjligt. Om ni har höga behov av tillgänglighet och att er verksamhet aldrig får vara utan kommunikation så definierar ni de behoven, vilket blir byggstenar i vårt projekt med er. Att sen komplettera med drift-, säkerhet-, och IT-tjänster blir en smal sak.

Bredband

TRANSIT

Ni kanske bedriver egen operatörsverksamhet eller ett hostingföretag?

Eller har ett byalag som står i begrepp att ansluta era 900 boende i en egen operatörsliknande verksamhet?

Bredband Transit tillåter er, oavsett behov, fritt förfoga över en access till Internet som t.o.m. gör det möjligt för er att ansluta ert eget AS-nummer som operatör, till Internet.

Det kan ske antingen om ni råkar finnas tillsammans med A3 i en av de operatörsrum som vi finns i, runtom i Sverige. Eller till en vald adress där ni bedriver er verksamhet.

Vi bygger er Bredband Transit baserat på era behov i både funktion och förväntningar, med högkapacitetsförbindelser mot de större operatörerna, både nationellt och internationellt.

Tillsammans med ett finmaskigt nät för peering i alla viktiga trafikutbytespunkter, ser vi till att ert trafikflöde motsvarar era förväntningar.

Vill du veta mer?