Elektronisk körjournal

Vår körjournal registrerar alla körningar automatiskt och uppfyller Skatteverkets krav på dokumentation. Vi har personlig support kring system och skatt, och svarar alltid. Ingen installation och systemet är automatiskt. 

Enkelt och bekvämt!

Hur fungerar det?

När du pluggat in den förinställda gps:en i fordonet kan du hantera din elektroniska körjournal via webbsida och app. Du kan följa fordonet i realtid på karta, och i körjournalen, som följer Skatteverkets krav, kan du även se rutter, förare och ställa in automatiska funktioner för noteringar och tjänste- eller privatresor.

Enkel installation

Realtidskarta

Bli mer effektiv!

Skydd mot skattesmäll

Med vår körjournal får du automatiskt den dokumentation som Skatteverket kräver. Vi har dessutom skatteexperter anställda som hjälper dig med regler och vid en eventuell skatterevision. Allt detta ingår i tjänsten.

Datalagring

Stöldskydd ingår

Support för dig

Fler smarta funktioner

Föraridentifiering

Med föraridentifiering kan förare enkelt checka in och ut på de olika fordon som de använder.

Larm

Få larm vid stöld eller om någon rycker ut gps:en. Få notis om fordonet stått stilla i över en vecka.

Scheman

Schemalägg vilka körningar som är privata eller i tjänst så sker kategorisering automatiskt.

Biltullar och trängselskatt

Beräknar automatisk förmånsvärdet på trängselskatten för privata passager.

Biltullar

Automatisk hantering av trängselskatt, beräknar förmånsvärdet för privata passager.

Molntjänst

Alltid tillgång via webb och app, högsta säkerhet i svenska bergrum.

Kundfakturering

Summera valda resor för körsträcka, körtid och tid hos kund för enkel fakturering.

Rapporter

Enkla rapporter i PDF- och Excelformat kring resor, förare, miljövänlig körning och privat/tjänst.

Platser

Markera återkommande stopp med kundnamn eller projekt så förs de in automatiskt i körjournalen.

Eco-driving

Se hur miljövänligt och ekonomiskt företagets fordon framförs. Spara miljö, drivmedel och slitage.

Varför körjournal?

Ett bra sätt att visa att anställda använder sin arbetsgivares bil främst i tjänsten och väldigt lite privat är att föra en noggrann körjournal. Det innebär att den som använder bilen ska registrera alla resor med bilen på ett detaljerat sätt.

Förmånsbil eller ej

Anställda som vill undvika att bli beskattade för bilförmån ska kunna visa att de har använt bilen privat vid högst 10 tillfällen per kalenderår och med en sammanlagd körsträcka på högst 100 mil.

Omfattande tjänstekörning

Det kallas omfattande tjänstekörning när en anställd kör 3.000 mil eller mer i tjänsten per år med en förmånsbil. Du som arbetsgivare kan då själv sätta ner förmånsvärdet till 75 procent av fullt värde.

För att du ska få göra minskningen av förmånsvärdet ska den anställda uppfylla antalet mil hos dig som arbetsgivare under det aktuella inkomståret. Om du inte minskar förmånsvärdet kan den anställda själv göra minskningen i sin inkomstdeklaration, förutsatt att hen uppfyller villkoren.

Anställda som har flera arbetsgivare under året kan summera all tjänstekörning hos de olika arbetsgivarna under året.

Drivmedel

Om du som arbetsgivare betalar drivmedlet för en anställd med förmånsbil ska hen bara beskattas för drivmedel som används till privata resor. Det förutsätter att det finns underlag som visar hur mycket hen har kört privat och i tjänsten, annars ska hen beskattas för allt drivmedel.

Vill du veta mer?